background

“ผมขอความช่วยเหลือด้วยครับ คือตอนนี้ไข่ของกลุ่มมีประมาณ 100 กว่าแผง แต่ยังไม่มีตลาดทางอาจารย์พอมีลู่ทางช่วยไหมครับ”

ช่วงโควิดตลอดกว่า 1 ปี เรามักจะได้รับข่าวเกษตรกรผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ไข่ ฯลฯไม่สามารถขายได้ เนื่องจากพ่อค้าเดิมที่เคยมีได้หยุดซื้อ ลูกค้าที่เคยเดินให้ตลาดก็กักตัวอยู่กับบ้าน แต่ผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ที่ปลูก ไข่ไก่ที่ออกมาทุกวัน ไม่สามารถระบายหรือแปลงเป็นรายได้เพื่อคืนทุน หรือใช้ในการซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงไก่ได้

เมื่อได้รับการประสานจากคุณอิ๋ว เขียวสวยหอม ให้ไปเยี่ยมชมฟาร์มไข่ไก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิกส์ ซึ่งมีพี่เพิก ยุทธศักดิ์ ยืนน้อย ที่เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งในกลุ่มมีเกษตรที่เลี้ยงไก่ไข่ถึง 9 ฟาร์ม โดยพี่เพิกได้ขับรถมารับที่จุดนัดหมายในหมู่บ้านแม่ทา เพื่อนำทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

หลังจากเดินทางประมาณ 30 นาทีก็ถึงสวนเกษตรแบบผสมผสาน ที่มีทั้งชมพู่ มะละกอ ฝรั่ง มีโรงไม้สำหรับไก่ได้ออกไข่ ติดทุ่งนาโล่งกว้าง ที่ทิวทัศน์ภูเขาสวยงามอยู่ด้านหลัง

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่ทา มีความร่วมมือกันด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงสูตรอาหาร การแชร์ความรู้ การปลูกข้าวโพดที่ใช้เป็นหนึ่งในวัตถุปรุงอาหารให้ไก่ไข่ ที่ตั้งใจจะให้ทุกขั้นตอนของการเป็นไข่แบบในแบบอินทรีย์

ส่วนผสมอาหารไก่ด้านโปรตีนตอนนี้ทางกลุ่มใช้ปลาที่สั่งมาจากภาคใต้ และจะปรับมาเป็นการเพาะโปรตีนเอง เนื่องจากปลาไม่สามารถส่งมาได้เหมือนแต่ก่อนและจะสามารถปรุงสูตรอาหารไก่ที่วัถตุดิบสามารถควบคุมคุณภาพได้ในทุกส่วนประกอบ

ไก่ที่ฟาร์มจะมีขอบเขตกั้นเมื่อไม่ให้หลุดหลงออกจากพื้นที่ และป้องกันสนัข แต่ไก่ยังสามารถเดินไปมาได้รอบพื้นที่ และเมื่อไก่จะออกไข่ก็จะเดินมายังจุดที่เตรียมไว้ เมื่อออกไข่เรียบร้อยก็จะออกไปเดินกินน้ำ กินอาหารที่พี่เพิกได้จัดเตรียมไว้ให้

“ไก่ต้องให้อาหารทุกวัน การปล่อยอิสระเพื่อหากินเอง เป็นการเสริมความหลากหลายของคุณค่าทางอาหารที่จะอยู่ในไข่”

ปกติไก่ที่นี่จะออกไข่ประมาณ 50-70% เช่น มีไก่ 100 ตัว จะได้ไข่ 50-70 ฟองต่อวัน ขึ้นอยู่กับอาหาร และปัจจัยต่างๆ สีของไข่แดงจะขึ้นอยู่กับสูตรอาหาร แต่เนื้อไข่จะมีความเข้มข้นและปริมาณสารอาหารจะสูงกว่าไข่ที่เลี้ยงด้วยหัวอาหารและขังไม่ให้เดิน

ไข่ไก่คุณภาพดีจากแม่ทาพร้อมที่จะเป็นแหล่งโปรตีนให้กับทุกเพศทุกวัย และเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่คุณภาพ เพื่อเสริมโปรตีนให้กับเด็กน้อยในโครงการ ข.ไข่ใจดี

“ได้ไข่ดี ได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน”

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230